Startsida

Charlotte
Jag heter Charlotte Sjöholm och är expert på familjejuridik efter mer än 20 år som jurist.

Mina specialområden är familjerätt och arvsrätt.  Jag tar uppdrag som bodelningsförrättare och boutredningsman och företräder enskilda parter i tvister som ombud. Självklart upprättar jag avtal och andra handlingar vid behov och i förebyggande syfte för att undvika tvister.

Min målsättning är att genom personligt engagemang, kompetens och tillgänglighet ge juridisk rådgivning, både för att lösa tvister och för att förebygga dem. Jag är resultatinriktad och strävar alltid efter konstruktiva lösningar.

Ring mig gärna för att få veta vad jag kan göra för dig.