Tjänster

ARVSRÄTT
Arv och bouppteckning
Testamente

FAMILJERÄTT
Flytta ihop och bli sambo – samboavtal, testamente, avtal om samägande
Gifta sig – Äktenskapsförord, Bodelning under äktenskap
Bodelning vid skilsmässa – Kvarsittanderätt till bostad
Avtal om underhåll och vårdnad/umgänge
Bodelning för sambor

FASTIGHETSRÄTT
Köpa och sälja fastighet
Avtal om samäganderätt
Servitut, Arrende och Fastighetsreglering

ÖVRIGT
Gåvobrev, Fullmakter, Skuldebrev, Deklarationer för privatpersoner

(sida under bearbetning)