Om mig

Min bakgrund

2013
Egen verksamhet, Sjöholm Juristbyrå AB

2000-2013
Egen verksamhet som franchisetagare
ansvar för egna anställda och specialist inom familjerätt
Swedbank Juristbyrå, Göteborg

1997-1999
Jurist, Juridiska avdelningen Gillis Edmans, Göteborg

1993-1996
Tingsnotarie vid Halmstad tingsrätt

1992-1993
Jurist, Akelius Göteborg (numera Norstedts Juridik)

1990-1992
Jurist, Fonus juristavdelning, Skövde

1990
Jur kand-examen, Uppsala Universitet